Yeni bir ürün

Yeni bir ürün için itici güç – Piyasa çekmesi, teknoloji itmesi

Yeni bir ürün için itici güç genellikle algılanan bir piyasa fırsatından veya yeni bir teknolojinin geliştirilmesinden gelir. Yeni ürünler geniş bir bakışla, piyasanın çekmesi veya teknolojinin itmesi ile ortaya çıkan ürünler olarak iki sınıfa ayrılabilir.

Piyasanın çekmesiyle ortaya çıkan bir üründe, evvela firmanın pazarlama bölümü, müşterilerinin belli bir bölümüne hitap edecek yeni bir ürün tasarlandığı takdirde satışların artabileceğini belirler. Ardından, mühendislik biriminden, bu yeni ürün fikrinin teknik açıdan uygun olup olmadığını belirlemesi istenir. Bu etkileşim, teknolojinin itmesiyle ortaya çıkan ürünlerde tersine çevrilir. Bir teknik yenilik, yeni bir ürünün yolunu açtığında, pazarlama bölümü bu fikrin piyasadaki şansını belirlemeye çalışır. Birçok durumda, teknolojinin kendisi belli bir ürüne işaret etmek yerine birçok farklı ürün yaratmaya gidecek çeşitli şekillerde paketlenebilen yeni imkanlar ve faydalar ortaya koyar. Pazarlamanın görevi, teknolojinin, müşterileri en fazla cezbedecek şekilde nasıl paketleneceğine karar vermektir. Bu senaryoların ikisinde de imalat bölümü planlanan yeni ürünün imal edilme maliyetini kestirmekle sorumludur. Bu kestirim daha sonra bir satış fiyatının tahmin edilmesinde ve böylece firmanın muhtemel karının hesaplanmasında kullanılır.

Genel ürün geliştirme süreci teknolojinin itmesiyle ortaya çıkan ürünlerde de kullanılır. Fakat bu ürünlerin durumunda küçük bir modifikasyon gereklidir. Teknolojinin itmesiyle ortaya çıkan ürünlerde şirket yeni bir teknoloji elde eder veya geliştirir. Ardından bu teknolojiyi uygulayabileceği uygun piyasalar arar. Sonuç olarak, bu durumda, yukarıda anlatılan safhaların öncesine bir safha daha eklenir. Bu safhada yeni teknoloji uygun bir piyasa fırsatıyla eşleştirilir. Bu eşleştirme gerçekleştiğinde genel geliştirme süreci yukarıda tarif edildiği şekilde işler.

Bu gönderiyi paylaş