ÜRÜN TASARIMI ve GELİŞTİRME

Ürün tasarımı işini bir bütün olarak ele alıyor fikirden üretime kadar işin her alanında hizmet sunmaya çalışıyoruz.

konsept geliştirme

KONSEPT GELİŞTİRME

İyi bir konsept geliştirme ürünün başarısında hayati öneme sahiptir. Bu safha, geliştirme sürecinin temelini teşkil eder ve gereken önem verilmezse tüm süreci çökertebilir.

Hedef Özelliklerin Belirlenmesi

Müşterilerin ihtiyaçlarına ve rakip ürünlerin incelenmesine dayalı olarak, çıkarılacak yeni ürünün özellikleri belirlenir. Hedef özellikler esas itibarıyla, bilinen teknik sınırlamaların süzgecinden geçirilmiş bir istekler listesidir. İlk ürün konseptlerinin ortaya çıkmaya başlamalarının ardından, hedef özellikler teknik, imalat ve ekonomik gerçekler dikkate alınarak gözden geçirilir.

Rakip Ürünlerin Analiz Edilmesi

Rakip ürünlerin analiz edilmesi, hedef özellikleri belirleme sürecinin bir parçasıdır. Diğer ürünler, taklit edilebilecek veya yeni üründe geliştirilebilecek başarılı tasarım özellikleri taşıyabilirler. Ve rakip ürünlerin eksikliklerini anlayarak, yeni ürünü diğerlerine belirgin şekilde üstün kılacak bir geliştirmeler listesi yapılabilir. Sıfırdan başlamak ve her bir ürün için tekerleği yeniden keşfetmek yerin, evrim daha önce yapılmış çalışmaların başarıları ve başarısızlıkları üzerine bina edilir.

Ürün Konseptlerinin Oluşturulması

Ürünlerin hedef özellikleri en iyi şekilde karşıladığını göstermek için bir dizi ürün konsepti geliştirilir. Hem ürünün mimarisi için hem de tarz ve dış görünüş alternatifleri sunulur. Tercihler daraltıldıktan sonra aday tasarımların başlangıç CAD modelleri oluşturulur.

Bir Ürün Konseptinin Seçilmesi

Aday konseptler arasında yapılan bir değerlendirme ve tercih sürecinden sonra nihai bir konsept seçilir. Aday görünüş modelleri çoğunlukla ek piyasa araştımaları için kullanılabilir. Bu şekilde önemli bazı müşterilerden geribildirim almak mümkün olur.

tasarım mühendisliği

TASARIM MÜHENDİSLİĞİ

Konsept tasarım çalışması tamamlanan ürünün imalata hazır hale getirilmesi, gerekli mühendislik ve tasarım özelliklerinin tamamlanması aşamasıdır.

İmalat metoduna uygun olarak tasarım

Ürünü oluşturacak parçaların (plastik enjeksiyon, saç metal, termoform, CNC işleme vs.) herbirinin kendi imalat esaslarına göre tasarım özelliklerinin belirlenmesi

Parça güçlendirme ve mukavemet özellikleri

Ürüne ihtiyacı olduğu kadar dayanıklılık kazandırmak için gereken et kalınlığı belirlenmesi, feder yerleşimi gibi tasarım öğelerinin belirlenmesi ve tasarıma uygulanması.

Bağlantı ve montaj özellikleri

Vida bossları, insert yerleşimleri, tırnak ve geçme gibi montaj özelliklerinin belirlenmesi

İmalat için tasarım (DFM) esasları

İmalat kolaylığı ve ekonomik olmayı sağlayacak şekilde tasarımın optimize edilmesi

Montaj için tasarım (DFA) esasları

Montaj kolaylığı sağlayacak şekilde tasarımın optimize edilmesi

Kalıplı üretime uygunluk

Plastik enjeksiyon metodu ile üretilecek parçalar için kritik olan tasarım ve imalat esaslarına uygun olarak tasarımın gerçekleştirilmesi

Ürün çalışma ortamı ve şartlarına uygun tasarım özellikleri

Özellikle dış ortamda ya da endüstriyel ortamlarda ve zorlu koşullarda kullanılacak ürünlerde gerekli olan koruma şartlarına (IP-Ingress Protection – IP Koruma Dereceleri) uygun tasarım çözümlerinin geliştirilmesi

ürün dökümantasyonu

ÜRÜN DOKÜMANTASYONU

Piyasaya yeni çıkaracağınız ürünlerin tasarımını yapmakla kalmıyor üretim sonrası gerekli tüm ürün dokümantasyonu hizmetlerini de sağlıyoruz.

Servis ve bakım, günümüz üretici şirketleri için karlılık ve müşteri memnuniyeti açısından çok önemlidir. Bu hizmeti düzgün şekilde verebilmek firmalar üzerinde önemli bir baskı oluşturur. Etkin ve verimli servis ve bakım hizmeti verebilmek için teknisyenlerin doğru ürün bilgisi ile donanmış olmaları gereklidir.

Modern servis bilgilerinin dil sorunlarını ortadan kaldırmak ve doğru ve anlaşılır olmak bakımından daha çok grafik içerikli olması bir gerekliliktir. Basit 2D çizimlerin ötesinde 3D hazırlanmış interaktif eğitim ve servis bilgileri iletişim kolaylığı ve doğru anlaşılma noktasında tercih sebebi olabilir.

Uno Dizayn olarak yeni çıkaracağınız ürünlerin tasarımını yapmakla kalmıyor, üretim sonrası gerekli dokümanlarınızı ürün geliştirme ile paralel olarak hazırlayarak tasarım değişikliklerine her zaman uyan dokümanlarınızı da oluşturuyoruz. Böylece ürününüz hazır olduğu zaman belgelerinizi de hazır hale getirerek sizi ekstra uğraştan kurtarıyor, zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz.

Kullanım Kılavuzları

Servis ve Bakım Kılavuzları

Montaj Kılavuzları

Çalışma Talimatları

Eğitim Materyalleri

Pazarlama ve Reklam Materyalleri

Ürün Katalogları

Ürün Broşürleri

Proje Adımları

Bir ürün tasarımı projesinde uyguladığımız yol haritası

1. Konsept Geliştirme

2. Sistem Düzeyinde Tasarım

3. Ayrıntılı Tasarım

4. Test Etme ve Doğrulama

5. Üretime Aktarım

Ürün Tasarımı ile İlgili Yazılarımızı Okudunuz Mu?

IP Protection

Girişim Koruma (IP – Ingress Protection)

Bazı uygulamalarda, elektrikli ve elektronik komponent içeren cihazlar toz, kir, nem ve suya maruz kaldıkları zorlu ortamlarda bozulmadan çalışabilmelidir.... daha fazla oku

Sistem Düzeyinde Tasarım

Sistem Düzeyinde Tasarım

Ürün Tasarımı Adımları 2 – Sistem Düzeyinde Tasarım Sistem düzeyinde tasarım, veya ürünün mimarisinin tasarlanması işi bu aşamanın konusudur. Önceki... daha fazla oku

Yeni bir ürün

Yeni bir ürün için itici güç – Piyasa çekmesi, teknoloji itmesi

Yeni bir ürün için itici güç genellikle algılanan bir piyasa fırsatından veya yeni bir teknolojinin geliştirilmesinden gelir. Yeni ürünler... daha fazla oku