Ürün Tasarımı ve Geliştirme

ÜRÜN TASARIMI ve GELİŞTİRME

Ürün tasarımı, bir işletme veya girişimin müşterilerine satması amacıyla yeni bir ürün yaratma sürecidir. Ürünün tarzını, görüntüsünü ve verdiği hissi yaratma, ürünün mekanik mimarisine karar verme, malzeme ve süreçleri seçme, ve ürünün çalışması için gereki olan çeşitli bileşenlerin mühendisliğini yapma konularında yer alan etkinliklere işaret eder.

Ürün geliştirme ise bir piyasa fırsatının belirlenmesi, belirlenen piyasaya çekici gelecek bir ürünün yaratılması ve son olarak ürün üretilmeye hazır hale gelene kadar onun denenmesi, üzerinde tadilat ve ince rotuşlar yapılması sürecinin tamamına işaret eder.

Başarılı ürünler basitçe tasarlanmış değillerdir. Bu ürünler, mükemmel hale gelene kadar, uzun araştırma, analiz, tasarım çalışması, mühendislik prototip çabaları ve nihayet test etme, tadilat ve yeniden test etme süreçleri içinde evrimleşmişlerdir.

Yeni ürünler için geliştirme süreci firmalar arasında hatta aynı firmadaki ürünler arasında bile farklılık gösterir. Örgütsel farklılıklara bakılmaksızın, iyi bir yeni ürün, iyi tanımlanmış ürün özellikleri ve proje hedeflerine dayanan metodik gelişimin sonucudur.

Tasarım
Mühendislik
Doğrulama
Üretim

Hizmetlerimiz

Ürün tasarımı işini bir bütün olarak ele alıyor fikirden üretime kadar işin her alanında hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda ürün tasarımı ve geliştirme için sunduğumuz hizmetlerin ana başlıkları aşağıdaki gibidir.


Proje Adımları

Bir ürün tasarımı projesinde uyguladığımız yol haritası

Konsept Geliştirme

Sistem Düzeyinde Tasarım

Ayrıntılı Tasarım

Test Etme ve İnce Ayarlamalar

Üretime Aktarım

İyi bir konsept geliştirme hayati öneme sahiptir. Bu safhada, hedef piyasanın ihtiyaçları belirlenir, rakip ürünler gözden geçirilir, ürün özellikleri tanımlanır, bir ürün konsepti seçilir, bir ekonomik analiz yapılır ve geliştirme projesinin ana hatları belirlenir. Bu safha, geliştirme sürecinin temelini teşkil eder ve gereken önem verilmezse tüm süreci çökertebilir.

Sistem düzeyinde tasarım, veya ürünün mimarisinin tasarlanması işi bu aşamanın konusudur. Ürün mimarisi ürünü kaba parçalar halinde veya işlevsel sistemler ve alt sistemler halinde tanımlar ve sistemlerin bir ünite halinde işlemek üzere nasıl ayarlandığını gösterir.

Ayrıntılı tasarım veya imalat için tasarım, ürünün her bir bileşeni için mühendisliğin yapıldığı safhadır. Bu safhada her bir parça belirlenir ve her birinin mühendisliği yapılır. Toleranslar, malzemeler, ve ayrıntılar tanımlanır, ve tasarım çizimler ve bilgisayar dosyaları ile belgelendirilir.

Test etme olgunlaştırma safhasında, bir seri prototipler inşa edilir ve denenir. Ürünün malzemesinden yapılmasalar da prototipler ürünleri olabildiğince başarılı bir şekilde taklit ederler. Bu alfa prototipleri ürünün performansının spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığına ve karar vermek, tasarım eksikliklerini ortaya çıkarmak ve ürünün gerçek yaşamda kullanılışını deneyimlemek için gereklidir. Daha sonra, tedarikçilerden alınan ilk ürün bileşenleri kullanılarak beta prototipleri inşa edilir.

Üretime ısınma sürecinde, ilk ürünlerin montajı yapılırken işgücü eğitilir. Nisbi olarak yavaş gerçekleşen ürün üretimi tedarikçilerden gelen bileşenlerde, üretimde ve montaj süreçlerinde görülen sorunları gidermek için zaman verir. Personel ve denetleyiciler, bir çekirdek kadrodan başlayarak organize edilir ve montaj hattı işçileri ürünün birimleri monte ettirilerek eğitilir.

Ürün Tasarımı ve Geliştirme Hizmeti

Bu hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak, soru ve önerilerinizi paylaşmak ya da teklif istemek için lütfen bizimle iletişime geçin.