Ürün Tasarımı ve Geliştirme

IP Protection

Girişim Koruma (IP – Ingress Protection)

Bazı uygulamalarda, elektrikli ve elektronik komponent içeren cihazlar toz, kir, nem ve suya maruz kaldıkları zorlu ortamlarda bozulmadan çalışabilmelidir. Girişim Koruma (IP – Ingress Protection) derecelendirmeleri, bir aygıtın bu gibi çevresel faktörlerin girişiyle başa çıkma yeteneğini, nerede kullanılabileceği ve hangi ortamlarda emniyetli ve uzun ömürlü olarak çalışabileceğini tanımlar. Uluslararası standart [...]

Daha fazla oku...
Sistem Düzeyinde Tasarım

Sistem Düzeyinde Tasarım

Ürün Tasarımı Adımları 2 – Sistem Düzeyinde Tasarım Sistem düzeyinde tasarım, veya ürünün mimarisinin tasarlanması işi bu aşamanın konusudur. Önceki safhalarda, temel ürün fikrine odaklanılmıştı ve yapılacak tasarım derinlemesine bir tasarım ve mühendislikten ziyade genel bakışlara dayanıyordu. Geliştirme planı onaylandıktan sonra, pazarlama bölümü ek ürün seçenekleri ve eklentiler veya belki [...]

Daha fazla oku...
Yeni bir ürün

Yeni bir ürün için itici güç – Piyasa çekmesi, teknoloji itmesi

Yeni bir ürün için itici güç genellikle algılanan bir piyasa fırsatından veya yeni bir teknolojinin geliştirilmesinden gelir. Yeni ürünler geniş bir bakışla, piyasanın çekmesi veya teknolojinin itmesi ile ortaya çıkan ürünler olarak iki sınıfa ayrılabilir. Piyasanın çekmesiyle ortaya çıkan bir üründe, evvela firmanın pazarlama bölümü, müşterilerinin belli bir bölümüne hitap [...]

Daha fazla oku...