Konsept Geliştirme

Konsept Geliştirme

Ürün Tasarımı Adımları 1 – Konsept Geliştirme

İyi bir konsept geliştirme ürünün başarısında hayati öneme sahiptir. Bu safhada, hedef piyasanın ihtiyaçları belirlenir, rakip ürünler gözden geçirilir, ürün özellikleri tanımlanır, bir ürün konsepti seçilir, bir ekonomik analiz yapılır ve geliştirme projesinin ana hatları belirlenir. Bu safha, geliştirme sürecinin temelini teşkil eder ve gereken önem verilmezse tüm süreci çökertebilir. Konsept geliştirme etkinlikleri genel olarak Şekil 1’e göre örgütlenir:

Bu gönderiyi paylaş