İmalat kontrolü araçlarından biri olan optik tarama ve boyutsal kalite kontrol işlemi ile CAD data ile ya da referans parçanın kendisi ile kontrol yapılarak analiz gerçekleştirilebilir.

CAD Data – Nokta Bulutu Kalite Kontrolü

CAD datadan üretimi yapılan parçanın boyutsal kalite kontrolü yapılmak istendiğinde kullanılan kalite kontrol uygulamalarıdır.

 1. Kontrolü yapılacak ürünün taraması yapılır.
 2. Elde edilen nokta bulutu datası CAD data ile çakıştırılır.
 3. Çakıştırma işlemi çeşitli metotlarla yapılabilir. (Best Fit, RPS, 3-2-1 gibi)
 4. Çakıştırma stratejisi yapılması istenilen ölçü kontrolünün özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Analiz Çeşitleri

 1. Komple karşılaştırma ve renk haritası oluşturma
 2. Bölgesel karşılaştırma ve renk haritası oluşturma
 3. Belirli noktaların ölçü kontrolü
 4. Kesit analizi
 5. Malzeme kalınlığı analizi
 6. GD&T kontrolleri
 7. Manuel ölçü kontrolü

Nokta Bulutu – Nokta Bulutu Kalite Kontrolü

CAD datanın olmadığı durumlarda imal edilmiş aynı 2 ürünün boyutsal kalite kontrolünün yapılması istendiğinde kullanılır.

 1. Tüm parçalar optik tarama yapılarak nokta bulutu datası elde edilir.
 2. Bu datalar birbirleri ile çakıştırılır.

Analiz Çeşitleri

 1. Komple karşılaştırma ve renk haritası oluşturma
 2. Belirli noktaların ölçü kontrolü
 3. Kesit analizi
 4. Manuel ölçü kontrolü

Raporlama

Yapılan boyutsal kalite kontrol işleminde önemli olan anlaşılır ve uygun rapor hazırlamaktır. Müşteri istekleri iyice anlaşıldıktan sonra buna uygun rapor hazırlanmalıdır.

 1. Raporlarımızı PDF olarak hazırlamaktayız.

Boyutsal Kalite Kontrol Avantajları

 1. Parçanızın tüm yüzey formlarının kontrolü yapılır.
 2. Boyutsal hatalar erkenden farkedilip çözüm üretilir.
 3. Çökme, burulma ya da çarpılma gibi sorunlar görülebilir.
 4. Sorunlar hızlı tespit edilip imalat süreçleri hızlandırılır.
 5. Rakip ürün incelemelerinde kullanılabilir.
 6. Tolerans dışı parçalar rahatlıkla tespit edilir.