3D Optik Tarama Ne Zaman Gerekli Olur?


Tersine mühendislik geçmişimizden edindiğimiz tecrübe ve karşılaştığımız durumlar neticesinde optik taramaya en sık ihtiyaç duyulan sebepler şunlardır.

 • Orijinal tasarıma yeterli doküman eşlik etmiyorsa

  CAD datanın ve 2D teknik resimlerin bulunmaması durumunda bu eksik dökümanları elde etmek ancak 3D optik tarama yardımı ile mümkün olacaktır.

 • Orijinal CAD model modifikasyonları ve/veya standart üretim yöntemlerini desteklemeye uygun değilse

  Parça üzerine uygulanan modifikasyon ya da alıştırma gibi işlemlerin neticesinde CAD datanın revizyona ihtiyaç duyması ya da güncellenmesi gerektiğinde.

 • Üreticinin artık mevcut olmaması veya sözkonusu ürünü üretmemesine rağmen o ürüne duyulan ihtiyaç varlığı

  Herhangi bir ürünün üreticisi artık onu üretmiyor ya da ortadan kalkmış olabilir. Fakat piyasada o ürüne duyulan ihtiyaçtan ötürü optik tarama yaptırmak mümkündür.

 • Performansın ve/veya ürün özelliklerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için

  Kullanımda olan bir ürünün ürün özelliklerinde iyileştirmeler yapmak istendiğinde elde olmayan CAD datanın oluşturulması için gereklidir.

 • Rakiplerin ürünlerinin özelliklerini de analiz etmek istendiğinde

  Ürün geliştirme sürecinde sıklıkla kullanılan rakip ürün incelemelerinde 3d optik tarama faydalı bir araçtır.

3D Optik Tarama Size Ne Fayda Sağlar?

 • Parçalar hızlı ve hassas şekilde ölçümlendirilir.

 • Parçadaki tüm yüzey formları ve geometriler ölçülmüş olur.

 • Klasik metodlarla yapılacak ölçümlerden hem daha hızlı sonuç verir hem de ölçülemeyecek eğri ve yüzey formları da ölçülür.

 • CAD datalar ölçüm dataları ile mukayese edilerek işin sağlaması yapılmış olur. Böylece imalatta karşılaşılacak sorunlar bertaraf edilir.