Tersine Mühendislik Süreci

tersine mühendislik süreci-başlık

Tersine Mühendislik Süreci

Tersine mühendislik geniş anlamı ile bir objenin, bir cihazın veya bir sistemin teknolojik özelliklerinin, onun yapısın, işlevlerinin ve işleyişinin kapsamlı bir analizini gerçekleştirerek belirlenmesidir. İmalat sektörü için bu süreç varolan fiziksel bir objenin bir kopyasını yapmak veya onu geliştirmek amacıyla onun üç boyutlu bir modelini yapmayı amaçlar. Daha doğru bir ifade ile var olan fiziksel bir ürünün yeniden imal edilebilir CAD datasının oluşturulması işlemidir.

Tersine mühendislik süreci çeşitli teknolojik işlemleri kapsar. Bunlar objenin 3 boyutlu olarak ölçülmesini, taranmasını ya da sayısallaştırılması işlemi, CAD modelleme işlemi, üretim sonrası boyutsal kalite kontrol işlemleri gibidir.

Ne zaman gerek duyulur?

Fiziksel objeler üzerinde tersine mühendislik çalışması yapmanın birçok amacı olabilir.

Örneğin, orijinal tasarıma yeterli doküman eşlik etmiyorsa veya orijinal CAD modeli modifikasyonları ve/veya standart üretim yöntemlerini desteklemeye uygun değilse tersine mühendislik süreci kullanılır. Bazı durumlarda orijinal üreticinin artık mevcut olmamasına ve sözkonusu ürünü üretmemesine rağmen o ürüne duyulan ihtiyaç varlığını sürdürüyor olabilir. Tersine mühendislik bu gibi durumlarda yardımcı olabilir. Aşınmış veya zarar görmüş bileşenler sözkonusu olduğunda, bu bileşenlerin yenisini piyasada bulmak mümkün değilse, yapısal özellikler üzerinde tersine mühendislik çalışması yapmak, performansın ve/veya ürün özelliklerinin geliştirilmesi için, veya yedek  parçaları piyasada bulmanın imkansızlığı yüzünden, ya da güncelliğini yitirmiş parçaların veya eski kalmış imalat süreçlerinin güncellenmesi amacıyla rakiplerin ürünlerinin özelliklerini de analiz edecektir.

Tarihi eserlerin sanal kütüphanelerde korunması, saklanması, kopyalarının yapılması amacıyla da tersine mühendislikten yararlanılır.

Objenin üçboyutlu bir modelini oluşturmak için, obje üçboyutlu tarama teknolojileriyle (CMM, lazerli tarayıcılar, yapılandırılmış ışık sayısallaştırıcıları…) taranmalıdır. Tarama işlemi bitince, üçboyutlu modeli  CAD, CAM, CAE veya başka bir yazılımla üçboyutlu modeli yeniden inşa etmek mümkündür.

Hangi sektörlerde kullanılır?

İmalatın nerede ise tüm alanlarında tersine mühendislik uygulaması görmemiz mümkündür. Başlıcaları:

Metal (dövme, döküm, saç şekillendirme, cnc işleme, enjeksiyon gibi), plastik (enjeksiyon, şişirme, rotasyon vb gibi) hatta kompozit ürünlerin kendilerinin ve / veya kalıplarının CAD datalarının yeniden oluşturulması gerektiğinde ya da ürünlerin kalite kontrolü aşamalarında tüm bu imalat metotlarınını bünyesinde barındıran sektörlerde tersine mühendislik uygulaması görürüz. Otomotiv, beyaz eşya, mutfak eşyaları, havacılık, savunma, medical ürünler verebileceğimiz örneklerdir.

Bir diğer sektör sağlık sektörüdür. Uzuv ve eklem protezleri ile kişiye özel ameliyat parçaları gerektiğinde gene tersine mühendislik’ten faydalanılır.

Günümüzde film ve animasyon çalışmalarında elle çamurdan yapılan karakterlerin bilgisayar ortamına aktarılması gerektiğinde de tersine mühendislik ve optik tarama işlemlerinden faydalanıldığını görmekteyiz.

Ayrıca tarihi eserlerin arşivlenmesi ve korunması amacı ile de kullanımlarını görmekteyiz.

Tersine Mühendislik hizmetlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayın.

Bu gönderiyi paylaş