İmalat İçin Tasarım

İmalat İçin Tasarım

İmalat için tasarım (DFM – Design for Manufacturing) isminden de anlaşılacağı gibi, kolay ve ekonomik olarak üretim için ürünler tasarlamaktır. Bir başka deyişle imalat kolaylığı ve ekonomik olmayı sağlayacak şekilde tasarımı optimize etmektir.
Üretime geçmeden çok önce imalata yönelik çalışmalar yapılmalı, maliyetler ve imalat metotları belirlenmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki üretim maliyetlerinin %70’ten fazla kısmını tasarım kararları (malzeme seçimi, prosesler, montaj vb.), yaklaşık %20’lik kısmını da imalat kararları (makina ve takım seçimi vb.) oluşturmaktadır. Bu sebeple imalatı tasarımın her aşamasında düşünmek faydalı ve gerekli bir uygulamadır.
Peki ürün geliştirme safhasında bu ne anlama gelmektedir? Nasıl uygulamalıyız? İmalat için tasarım prosedürüne bağlı kalmamız için tasarım, geliştirme ve mühendislik süreci boyunca sormamız gereken bazı sorular vardır.
İmalat için tasarım noktasında tasarımcı ve mühendislerin, ürün geliştirme süreci boyunca kendilerine hangi soruları sorması gerektiğine bir göz atalım.

Bu gönderiyi paylaş