Genel

IP Protection

Girişim Koruma (IP – Ingress Protection)

Bazı uygulamalarda, elektrikli ve elektronik komponent içeren cihazlar toz, kir, nem ve suya maruz kaldıkları zorlu ortamlarda bozulmadan çalışabilmelidir. Girişim Koruma (IP – Ingress Protection) derecelendirmeleri, bir aygıtın bu gibi çevresel faktörlerin girişiyle başa çıkma yeteneğini, nerede kullanılabileceği ve hangi ortamlarda emniyetli ve uzun ömürlü olarak çalışabileceğini tanımlar. Uluslararası standart [...]

Daha fazla oku...
Yeni bir ürün

Yeni bir ürün için itici güç – Piyasa çekmesi, teknoloji itmesi

Yeni bir ürün için itici güç genellikle algılanan bir piyasa fırsatından veya yeni bir teknolojinin geliştirilmesinden gelir. Yeni ürünler geniş bir bakışla, piyasanın çekmesi veya teknolojinin itmesi ile ortaya çıkan ürünler olarak iki sınıfa ayrılabilir. Piyasanın çekmesiyle ortaya çıkan bir üründe, evvela firmanın pazarlama bölümü, müşterilerinin belli bir bölümüne hitap [...]

Daha fazla oku...