Konsept Geliştirme

Ürün Özelliklerinin Olgunlaştırılması

Konsept Geliştirme Adımları 6 – Ürün Özelliklerinin Olgunlaştırılması
Bu safhada, ürün özellikleri önceki etkinlikler ışığında olgunlaştırılır. Sonuçta üzerinde karara varılan özellikler, teknik fizibilite, beklenen hizmet ömrü, hedeflenen satış fiyatı ve geliştirme projesinin finansal sınırlamaları arasında kurulan bir denge belirlenir. Örneğin yeni bir bavul geliştiriliyorsa, müşteriler ağırlığı az, ucuz, çekici ve […]

Daha fazla oku...

Bir Ürün Konseptinin Seçilmesi

Konsept Geliştirme Adımları 5 – Bir Ürün Konseptinin Seçilmesi
Özellikler arasında yapılan bir değerlendirme ve tercih sürecinden sonra nihai bir konsept seçilir. Seçim süreci bir takımla sınırlı tutulabilir ve şirket içindeki önemli idareciler ve müşteriler bu konuda oy vermeye davet edilebilir. Aday görünüş modelleri çoğunlukla ek piyasa araştımaları için kullanılır; […]

Daha fazla oku...

Ürün Konseptlerinin Oluşturulması

Konsept Geliştirme Adımları 4 – Ürün Konseptlerinin Oluşturulması
Tasarımcılar ve mühendisler, hangi tip ürünlerin teknik fizibilitesi olduğunu ve hedef özellikleri en iyi şekilde karşıladığını göstermek için bir dizi ürün konsepti geliştirirler. Mühendisler ürünün mimarisi için ilk konseptleri geliştirirken endüstriyel tasarımcılar tarz ve dış görünüş alternatifleri sunarlar. Tercihler daraltıldıktan sonra aday […]

Daha fazla oku...

Rakip Ürünlerin Analiz Edilmesi

Konsept Geliştirme Adımları 3 – Rakip Ürünlerin Analiz Edilmesi
Rakip ürünlerin analiz edilmesi, hedef özellikleri belirleme sürecinin bir parçasıdır. Diğer ürünler, taklit edilebilecek veya yeni üründe geliştirilebilecek başarılı tasarım özellikleri taşıyabilirler. Ve rakip ürünlerin eksikliklerini anlayarak, yeni ürünü diğerlerine belirgin şekilde üstün kılacak bir geliştirmeler listesi yapılabilir.
Daha geniş bir anlamda, […]

Daha fazla oku...

Hedef Özelliklerin Belirlenmesi

Konsept Geliştirme Adımları – 2 : Hedef Özelliklerin Belirlenmesi
Müşterilerin ihtiyaçlarına ve rakip ürünlerin incelenmesine dayalı olarak çıkarılacak yeni ürünün özellikleri belirlenir. Müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi tamamen pazarlamanın bir fonksiyonu iken , hedef özelliklerin belirlenmesinde tasarımcılar ve mühendisler yeralırlar. Hedef özellikler esas itibarıyla, bilinen teknik sınırlamaların süzgecinden geçirilmiş bir istekler listesidir. […]

Daha fazla oku...

Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Konsept Geliştirme Adımları – 1 : Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Potansiyel alıcılarla ve odak gruplarla yapılan görüşmelerle ve kullanımdaki benzer ürünleri gözleyerek araştırmacılar müşteri ihtiyaçlarını belirlerler. İhtiyaçlar listesi, müşterilerin farkında olmadıkları ihtiyaçlar veya sorgulamadan kabul ettikleri problemler anlamına gelen gizli ihtiyaçları ile potansiyel alıcılar tarafından büyük olasılıkla belirtilen ihtiyaçlar anlamına gelen […]

Daha fazla oku...