Genel

İmalat İçin Tasarım

İmalat için tasarım (DFM – Design for Manufacturing) isminden de anlaşılacağı gibi, kolay ve ekonomik olarak üretim için ürünler tasarlamaktır. Bir başka deyişle imalat kolaylığı ve ekonomik olmayı sağlayacak şekilde tasarımı optimize etmektir.
Üretime geçmeden çok önce imalata yönelik çalışmalar yapılmalı, maliyetler ve imalat metotları belirlenmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki […]

Daha fazla oku...

Yeni bir ürün için itici güç – Piyasa çekmesi, teknoloji itmesi

Yeni bir ürün için itici güç genellikle algılanan bir piyasa fırsatından veya yeni bir teknolojinin geliştirilmesinden gelir. Yeni ürünler geniş bir bakışla, piyasanın çekmesi veya teknolojinin itmesi ile ortaya çıkan ürünler olarak iki sınıfa ayrılabilir.
Piyasanın çekmesiyle ortaya çıkan bir üründe, evvela firmanın pazarlama bölümü, müşterilerinin belli bir bölümüne hitap […]

Daha fazla oku...