Yazar - Ahmet Çakır

İmalat İçin Tasarım

İmalat için tasarım (DFM – Design for Manufacturing) isminden de anlaşılacağı gibi, kolay ve ekonomik olarak üretim için ürünler tasarlamaktır. Bir başka deyişle imalat kolaylığı ve ekonomik olmayı sağlayacak şekilde tasarımı optimize etmektir.
Üretime geçmeden çok önce imalata yönelik çalışmalar yapılmalı, maliyetler ve imalat metotları belirlenmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki […]

Daha fazla oku...

Test Etme ve Olgunlaştırma

Ürün Tasarımı Adımları 4 – Test Etme ve Olgunlaştırma
Test etme olgunlaştırma safhasında, bir seri prototipler inşa edilir ve denenir. Ürünün malzemesinden yapılmasalar da prototipler ürünleri olabildiğince başarılı bir şekilde taklit ederler. Bu alfa prototipleri ürünün performansının spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığına ve karar vermek, tasarım eksikliklerini ortaya çıkarmak ve ürünün gerçek […]

Daha fazla oku...

Ayrıntılı Tasarım

Ürün Tasarımı Adımları 3 – Ayrıntılı Tasarım
Ayrıntılı tasarım veya imalat için tasarım, ürünün her bir bileşeni için mühendisliğin yapıldığı safhadır. Bu safhada her bir parça belirlenir ve her birinin mühendisliği yapılır. Toleranslar, malzemeler, ve ayrıntılar tanımlanır, ve tasarım çizimler ve bilgisayar dosyaları ile belgelendirilir.
Üç boyutlu bilgisayar modelleri bugünün hızlı […]

Daha fazla oku...

Sistem Düzeyinde Tasarım

Ürün Tasarımı Adımları 2 – Sistem Düzeyinde Tasarım
Sistem düzeyinde tasarım, veya ürünün mimarisinin tasarlanması işi bu aşamanın konusudur. Önceki safhalarda, temel ürün fikrine odaklanılmıştı ve yapılacak tasarım derinlemesine bir tasarım ve mühendislikten ziyade genel bakışlara dayanıyordu. Geliştirme planı onaylandıktan sonra, pazarlama bölümü ek ürün seçenekleri ve eklentiler veya belki […]

Daha fazla oku...

Konsept Geliştirme

Ürün Tasarımı Adımları 1 – Konsept Geliştirme
İyi bir konsept geliştirme ürünün başarısında hayati öneme sahiptir. Bu safhada, hedef piyasanın ihtiyaçları belirlenir, rakip ürünler gözden geçirilir, ürün özellikleri tanımlanır, bir ürün konsepti seçilir, bir ekonomik analiz yapılır ve geliştirme projesinin ana hatları belirlenir. Bu safha, geliştirme sürecinin temelini teşkil eder […]

Daha fazla oku...

Ürün Özelliklerinin Olgunlaştırılması

Konsept Geliştirme Adımları 6 – Ürün Özelliklerinin Olgunlaştırılması
Bu safhada, ürün özellikleri önceki etkinlikler ışığında olgunlaştırılır. Sonuçta üzerinde karara varılan özellikler, teknik fizibilite, beklenen hizmet ömrü, hedeflenen satış fiyatı ve geliştirme projesinin finansal sınırlamaları arasında kurulan bir denge belirlenir. Örneğin yeni bir bavul geliştiriliyorsa, müşteriler ağırlığı az, ucuz, çekici ve […]

Daha fazla oku...

Bir Ürün Konseptinin Seçilmesi

Konsept Geliştirme Adımları 5 – Bir Ürün Konseptinin Seçilmesi
Özellikler arasında yapılan bir değerlendirme ve tercih sürecinden sonra nihai bir konsept seçilir. Seçim süreci bir takımla sınırlı tutulabilir ve şirket içindeki önemli idareciler ve müşteriler bu konuda oy vermeye davet edilebilir. Aday görünüş modelleri çoğunlukla ek piyasa araştımaları için kullanılır; […]

Daha fazla oku...

Ürün Konseptlerinin Oluşturulması

Konsept Geliştirme Adımları 4 – Ürün Konseptlerinin Oluşturulması
Tasarımcılar ve mühendisler, hangi tip ürünlerin teknik fizibilitesi olduğunu ve hedef özellikleri en iyi şekilde karşıladığını göstermek için bir dizi ürün konsepti geliştirirler. Mühendisler ürünün mimarisi için ilk konseptleri geliştirirken endüstriyel tasarımcılar tarz ve dış görünüş alternatifleri sunarlar. Tercihler daraltıldıktan sonra aday […]

Daha fazla oku...

Rakip Ürünlerin Analiz Edilmesi

Konsept Geliştirme Adımları 3 – Rakip Ürünlerin Analiz Edilmesi
Rakip ürünlerin analiz edilmesi, hedef özellikleri belirleme sürecinin bir parçasıdır. Diğer ürünler, taklit edilebilecek veya yeni üründe geliştirilebilecek başarılı tasarım özellikleri taşıyabilirler. Ve rakip ürünlerin eksikliklerini anlayarak, yeni ürünü diğerlerine belirgin şekilde üstün kılacak bir geliştirmeler listesi yapılabilir.
Daha geniş bir anlamda, […]

Daha fazla oku...

Hedef Özelliklerin Belirlenmesi

Konsept Geliştirme Adımları – 2 : Hedef Özelliklerin Belirlenmesi
Müşterilerin ihtiyaçlarına ve rakip ürünlerin incelenmesine dayalı olarak çıkarılacak yeni ürünün özellikleri belirlenir. Müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi tamamen pazarlamanın bir fonksiyonu iken , hedef özelliklerin belirlenmesinde tasarımcılar ve mühendisler yeralırlar. Hedef özellikler esas itibarıyla, bilinen teknik sınırlamaların süzgecinden geçirilmiş bir istekler listesidir. […]

Daha fazla oku...